Aktualności

Informacja o zakończeniu I okresu nauki

W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego o przedłużeniu zajęć zdalnych do 23 grudnia 2020 roku oraz wprowadzeniu ferii zimowych w dniach 4-17 stycznia 2021 roku dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach informuje, że uchwałą Rady Pedagogicznej zostają zmienione terminy klasyfikacji śródrocznej:

  • przesunięty zostaje termin informowania uczniów i rodziców o możliwości wystawienia ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych na 18 grudnia 2020 roku,
  • przesunięty zostaje termin wystawiania ocen śródrocznych na 1 lutego 2021 roku,
  • przesunięty zostaje termin posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej na 3 lutego 2021 roku,
  • przesunięty zostaje termin rozpoczęcia drugiego semestru nauki na dzień 8 lutego 2021 roku.
  • przesunięte zostają terminy spotkań z rodzicami na dzień 5 lutego 2021 roku: kl. 0 (oddział przedszkolny) 15.30, kl. I-IV godz. 16.00, kl. V-VIII godz. 16.30

Więcej o: Informacja o zdalnym nauczaniu

Informacja o zdalnym nauczaniu

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele
Nauczania zdalne w klasach I-VIII zostało przedłużone do 22 grudnia 2020r. Od 23 grudnia do 31 grudnia uczniowie będą przebywać na zimowej przerwie świątecznej, zaś od 4 stycznia do 17 stycznia w całej Polsce uczniowie będą mieli ferie zimowe.

Więcej o: „Boże Narodzenie na Mazurach, czyli o tym , jak nowe ze starym się plecie – 460 lat Olecka”

„Boże Narodzenie na Mazurach, czyli o tym , jak nowe ze starym się plecie – 460 lat Olecka”

Pięknie pachniały i wspaniale smakowały zapomniane mazurskie potrawy odtworzone przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gąsek, Kijewa i Babek Gąseckich. Były plińce z pomoćką, smalec  z gęsiną i jabłkiem, szare kluski i dzyndzałki z hreczką i skrzeczkami do tego chleb na kalmusie.  Wspólne gotowanie odbyło się w piątek w Świetlicy Wiejskiej w Gąskach w ramach projektu etnograficznego Stowarzyszenia Ku Słońcu z siedzibą w Gąskach „Boże Narodzenie na Mazurach, czyli o tym , jak nowe ze starym się plecie – 460 lat Olecka”  współfinansowanego przez Stowarzyszenie Ku Słońcu i Burmistrza Gminy Olecko.  Ze względu na sytuację epidemiologiczną warsztaty odbyły się zgodnie z zachowaniem procedur, a Burmistrz Olecka Pan Karol Sobczak życzył wszystkim udanego gotowania.

Gąski, Kije i Wianki oraz Babczanki , serdecznie dziękujemy za wspólne odkrywanie naszych tradycji!

Marysi Zielińskiej dziękujemy za wspaniały koncert!

Więcej o: Informacja o zdalnym nauczaniu

Informacja o zdalnym nauczaniu

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele
Od poniedziałku 26 października do 8 listopada zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkole dla uczniów klasa IV-VIII. Uczniowie tych klas pracują zdalnie z wykorzystaniem edziennika oraz platformy Google. Dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału zerowego oraz uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach w szkole tak jak dotychczas. Zajęcia zdalne w klasach IV-VIII rozpoczynać się będą według obowiązującego planu lekcji w szkole i trwać będą 30 minut. Na zajęciach będzie monitorowana obecność.

Wszystkie lekcje (te standardowe i zastępcze), które są w w planie lekcji na edzienniku pojawiać się będą na Kalendarzu Google, do którego uczeń musi się zalogować poprzez konto ucznia na platformie Google. Nauczyciele będą uzupełniali na bieżąco Kalendarz Google, aby móc połączyć się z uczniami na lekcje.

Proszę o systematyczne sprawdzanie Kalendarza Google i łączenie się o określonych godzinach na zdalne lekcje. W świetle nowego rozporządzenia uczeń, który nie ma możliwości uczestniczyć w zdalnych lekcjach będzie musiał uczestniczyć w tych lekcjach na terenie szkoły.

Zachęcam do skorzystania z poradnika na stronie naszej szkoły pod adresem http://spg.olecko.edu.pl/platforma-g-suite-dla-szkol/ o zdalnych lekcjach.

Prosimy uczniów i rodziców o zadbanie o komputery. W razie konieczności szkoła ma możliwość wypożyczenia rodzinie laptopów i tabletów z dostępem do internetu. Wszelkie sprawy techniczne i związane ze zdalnym nauczaniem prosimy zgłaszać dla wychowawców klas oraz dyrektora/wicedyrektora szkoły.