Dobrowolna wpłata na Radę rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 40 zł od rodziny. Wpłaty proszę dokonywać w sekretariacie szkoły.