Zebrania klasowe odbędą się w środę 15 stycznia w następującym porządku:

  • godz. 15.30– oddział zerowy, zespół wychowania przedszkolnego, klasy I-III;
  • godz. 16.30– klasy IV- VIII;

Serdecznie zapraszamy na podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej.