W związku z sytuacją zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych informujemy, że 12 i 13 marca w szkole będą odbywać się jedynie zajęcia opiekuńcze. W te dni dowóz uczniów do szkoły pozostaje bez zmian. Prosimy, aby z zajęć opiekuńczych korzystać tylko w szczególnych przypadkach, np. brak możliwości zapewnienia opieki nad małym dzieckiem przez rodzica.
Od poniedziałku 16 marca do 25 marca uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły.
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem MEN na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Uprzejmie prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym.