Zespół Interdyscyplinarny w Olecku w ramach lokalnej kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizuje konkurs plastyczny pod honorowym patronatem Burmistrza Olecko pt. „Źródłem mojej mocy to – RODZINA BEZ PRZEMOCY”.  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Olecko. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu przewidziane jest na początek czerwca. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze. 

Zgłoszenia pracy należy dokonywać u nauczyciela- Pana Jacka Malinowskiego.