Zapraszamy wszystkich na zajęcia podsumowujące projekt Aktywna Szkoła II zgodnie z załączonym harmonogramem.

Jednocześnie  informujemy, że w dniu kiedy uczniowie mają zajęcia z projektu muszą zdać podręczniki, książki i laptopy, co jest warunkiem otrzymania świadectwa.

W załączeniu harmonogram zajęć na poszczególne dni oraz plan dowozu: