26 czerwca kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, jednak w tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, nie możemy  zorganizować tradycyjnej uroczystej akademii dla całej społeczności szkolnej.

Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w ustalonych godzinach i wyznaczonych  miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnie z harmonogramem.

Jest możliwość, aby uczeń odebrał swoje świadectwo również w innym dniu po wcześniejszym (telefonicznym) ustaleniu terminu.

HARMONOGRAM  ROZDANIA ŚWIADECTW  – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ

PLAC PRZED BUDYNKIEM GŁÓWNYM SZKOŁY

GODZINAKLASA
10.00III
10.30II
11.00I
11.30ODDZ. PRZEDSZ.

PLAC PRZED BUDYNKIEM EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

GODZINAKLASA
10.00IV
10.30V
11.00VI
11.30VII
12.00VIII

W tym dniu, 26 czerwca nie jest organizowany dowóz uczniów do szkoły.