Od 31 lipca (od około godziny 12.00) będzie można odebrać w szkole zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

Dodatkowo każdy zdający może otrzymać login i hasło do portalu z wynikami egzaminu.