W najbliższy poniedziałek 14 września o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie ogólnoszkolne i zebrania klasowe z wychowawcami klas.
Zebranie ogólnoszkolne odbędzie się w sali gimnastycznej szkoły (wejście od strony ogrodu).

14 września o godzinie 15.00 odbędzie się także zebranie rodziców i wychowawcy zespołu wychowania przedszkolnego.

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19.