W czwartek 8 października uczniowie klas 6-8 wzięli udział w niezwykłym spotkaniu z wnuczką piłsudczyka Bronisława Ferenca, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920.