Informujemy, że Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.