Wspaniałe warsztaty Kulinarne Stowarzyszenia Ku Słońcu w Gąskach dla Kół Gospodyń Wiejskich i lokalnej społeczności odbyły się w sobotę 10 października o 11.00 w Centrum Edukacji Kulturalnej w Kijewie.  Wspólnie z zaprzyjaźnionymi Kołami Gospodyń Wiejskich z Gąsek, Kijewa i Babek Oleckich gotowaliśmy dzyndzałki z hreczką i skrzeczkami oraz mazurską kartoflankę – zapomniane mazurskie potrawy. Odkrywaniu dawnych smaków towarzyszyły występy zespołu ludowego Sedranianki, z którym Stowarzyszenie Ku Słońcu współpracuje od wielu lat oraz występy uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach- Marii Zielińskiej i Tomasza Sertela. W lepieniu mazurskich dzyndzałków zaangażowali się harcerze pod okiem drużynowego Wojciecha Tatarczuka. Dzieci miały okazję wziąć udział w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez Pana Jacka Malinowskiego.

Warsztaty kulinarne są pierwszym etapem realizacji  większego projektu etnograficznego Stowarzyszenia Ku Słońcu – „Boże Narodzenie na Mazurach, czyli o tym, jak to nowe ze starym się plecie – 460 lat Olecka”  współfinansowanego przez Stowarzyszenie Ku Słońcu i Burmistrza Gminy Olecko, który zaszczycił nas swoją obecnością. W ramach projektu odkrywamy zapomniane tradycje mazurskie związane z okresem Bożego Narodzenia, wpływy i mieszanie się kultur ludności na naszych terenach. Kolejnym etapem będzie spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w Gąskach , a całość zakończy się przedstawieniem teatralnym ukazującym tradycje Bożego Narodzenia na Mazurach.

Autorką i koordynatorką projektu jest Pani Iwona Grabek. Dziękujemy wszystkim  za wspólne gotowanie.

Stowarzyszenie Ku Słońcu w Gąskach