Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele
Od poniedziałku 26 października do 8 listopada zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkole dla uczniów klasa IV-VIII. Uczniowie tych klas pracują zdalnie z wykorzystaniem edziennika oraz platformy Google. Dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału zerowego oraz uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach w szkole tak jak dotychczas. Zajęcia zdalne w klasach IV-VIII rozpoczynać się będą według obowiązującego planu lekcji w szkole i trwać będą 30 minut. Na zajęciach będzie monitorowana obecność.

Wszystkie lekcje (te standardowe i zastępcze), które są w w planie lekcji na edzienniku pojawiać się będą na Kalendarzu Google, do którego uczeń musi się zalogować poprzez konto ucznia na platformie Google. Nauczyciele będą uzupełniali na bieżąco Kalendarz Google, aby móc połączyć się z uczniami na lekcje.

Proszę o systematyczne sprawdzanie Kalendarza Google i łączenie się o określonych godzinach na zdalne lekcje. W świetle nowego rozporządzenia uczeń, który nie ma możliwości uczestniczyć w zdalnych lekcjach będzie musiał uczestniczyć w tych lekcjach na terenie szkoły.

Zachęcam do skorzystania z poradnika na stronie naszej szkoły pod adresem http://spg.olecko.edu.pl/platforma-g-suite-dla-szkol/ o zdalnych lekcjach.

Prosimy uczniów i rodziców o zadbanie o komputery. W razie konieczności szkoła ma możliwość wypożyczenia rodzinie laptopów i tabletów z dostępem do internetu. Wszelkie sprawy techniczne i związane ze zdalnym nauczaniem prosimy zgłaszać dla wychowawców klas oraz dyrektora/wicedyrektora szkoły.