W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego o przedłużeniu zajęć zdalnych do 23 grudnia 2020 roku oraz wprowadzeniu ferii zimowych w dniach 4-17 stycznia 2021 roku dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach informuje, że uchwałą Rady Pedagogicznej zostają zmienione terminy klasyfikacji śródrocznej:

  • przesunięty zostaje termin informowania uczniów i rodziców o możliwości wystawienia ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych na 18 grudnia 2020 roku,
  • przesunięty zostaje termin wystawiania ocen śródrocznych na 1 lutego 2021 roku,
  • przesunięty zostaje termin posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej na 3 lutego 2021 roku,
  • przesunięty zostaje termin rozpoczęcia drugiego semestru nauki na dzień 8 lutego 2021 roku.
  • przesunięte zostają terminy spotkań z rodzicami na dzień 5 lutego 2021 roku: kl. 0 (oddział przedszkolny) 15.30, kl. I-IV godz. 16.00, kl. V-VIII godz. 16.30