Zapraszam wszystkich uczniów z klas IV-VIII do napisania życzeń świątecznych, skierowanych do swojego ulubionego bohatera literackiego.

Zasady:

  1. Tekst życzeń może być napisany wierszem.
  2. W życzeniach należy napisać imię bohatera literackiego.
  3. Prace należy wykonać w formie elektronicznej (najlepiej w postaci zdjęcia lub pliku graficznego) i przesłać na adres email wignatiuk@spgaski.edu.pl. Na stronie internetowej zostanie opublikowana galeria nadesłanych prac uczniów.
  4. Najbardziej oryginalne życzenia zostaną nagrodzone, a wszyscy uczniowie otrzymają oceny z języka polskiego.
  5. Termin wykonania – do 18 grudnia.

Galeria prac uczniów: