Zapraszam uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Matematyka w obiektywie.

Celem konkursu jest m. in. krzewienie kultury matematycznej poprzez spojrzenie na otaczający nas świat, rozwijanie pasji matematycznej i artystycznej, zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki, promowanie zdolności wśród dzieci i młodzieży, poszukiwanie młodych talentów.

Prace wraz z kartą zgłoszeniową, oświadczenie oraz wersją elektroniczną należy wysłać do dnia 22 lutego 2021 roku.  Podsumowanie konkursu połączone z rozdaniem nagród nastąpi 16 marca 2021 r.  w siedzibie organizatora: I Liceum Ogólnokształcącym  w Olecku, ul. Kościuszki 29.

Wszelkie informacje nt. Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.matematykawobiektywie.lo.olecko.pl

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, ale masz pytania na jego temat napisz na adres wignatiuk@spgaski.edu.pl.