Informujemy, że brak zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole korzystającego ze stołówki skutkuje naliczeniem opłaty za obiad.
Nieobecność dziecka w szkole należy zgłaszać do godziny 7.00 do intendentki Teresy Piekarskiej tel. 502 655 126 lub tel. szkoły 87 523 03 76.