Od poniedziałku 15 marca do 28 marca uczniowie klasa I-III będą uczyć się w wariancie hybrydowym. Oznacza to, że uczniowie klas I-III będą w tygodniu uczyć się zdalnie i stacjonarnie w szkole. Oto rozkład nauczania hybrydowego:

NAUKA HYBRYDOWA W DNIACH 15-19 MARCA

Klasa I

poniedziałek- stacjonarnie
wtorek- stacjonarnie
środa- zdalnie
czwartek- zdalnie
piątek- zdalnie

Klasa 2

poniedziałek- stacjonarnie
wtorek- stacjonarnie
środa- zdalnie
czwartek- zdalnie
piątek- zdalnie

Klasa 3

poniedziałek- zdalnie
wtorek- zdalnie
środa- stacjonarnie
czwartek- stacjonarnie
piątek- stacjonarnie

NAUKA HYBRYDOWA W DNIACH 22-26 MARCA

Klasa I

poniedziałek- zdalnie
wtorek- zdalnie
środa- stacjonarnie
czwartek- stacjonarnie
piątek- stacjonarnie

Klasa 2
poniedziałek- zdalnie
wtorek- zdalnie
środa- stacjonarnie
czwartek- stacjonarnie
piątek- stacjonarnie

Klasa 3

poniedziałek- stacjonarnie
wtorek- stacjonarnie
środa- zdalnie
czwartek- zdalnie
piątek- zdalnie

Nauczanie odbywać się będzie według obecnego planu zajęć. W dnia nauki w szkole (nauczanie stacjonarne) uczniowie przyjeżdżają i odjeżdżają ze szkoły według obowiązującego rozkładu jazdy.