Szanowni Rodzice

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie oddziału przedszkolnego i zespołów wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wychowawcy grup skontaktują się z Państwem i ustalą szczegóły.