Zajęcia wakacyjne odbywały się od poniedziałku 28 czerwca do piątku 2 lipca. Brały w nich udział dzieci młodsze, których rodzice wcześniej zgłosili chęć uczestniczenia dzieci w zajęciach. 

Zajęcia odbywały się w ramach działalności świetlicy socjoterapeutycznej.