W najbliższy poniedziałek 13 września odbędą się zebrania klasowe na rozpoczęcie roku szkolnego.

15.30- zebranie rodziców zespołu wychowania przedszkolnego
16.00- zebrania w klasach I-III
16.30- zebrania w klasach IV-VIII
17.00- zebranie ogólne w sali gimnastycznej

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki w częściach wspólnych szkoły.