Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, pomyślności w realizacji celów oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Katarzyna Kondratowicz- dyrektor szkoły

Dni 14 – 15 października są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.