Obchody Święta Szkoły połączone z uroczystościami Święta Niepodległości.Nauka patriotyzmu zaczyna się w domu rodzinnym, w szkole. Naszą rolą jest wykształcić mądre pokolenie, które będzie pielęgnowało wszystkie tradycje przekazywane przez naszych rodziców, dziadków, babcie. Uczmy dzieci wartości tej nauki. To nasze dobro wspólne.