W dniach 24-28 stycznia 2022 zapraszamy uczniów i uczestników projektu Aktywna Szkoła 3 do wspólnej zabawy i uczestniczenia w zajęciach projektowych. W tych dniach w szkole będa organizowane gry i zabawy dla uczniów, odbywać się będą zajęcia z projektu Aktywna Szkoła 3. Planowane jest ognisko oraz zabawy na śniegu. W załączeniu grafik dowożenia oraz harmonogram zajęć projektowych.