Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, obchodzone 22 kwietnia, na całym świecie od 1970 roku. Co roku tematykę tego wydarzenia kształtują bieżące problemy dotyczące ochrony środowiska. W 2022 roku hasło przewodnie brzmi „Inwestujmy w naszą planetę”. 

W związku z tym świętem w naszej szkole były podjęte liczne akcje, mające przyczynić się do zwiększenia świadomości wpływu jaki wywieramy na środowisko. Klasa piąta przygotowała montaż słowno – muzyczny pt. „List do człowieka”. Celem inscenizacji była popularyzacja wiedzy przyrodniczej, a także promowanie idei ochrony przyrody, budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych. Klasa szósta uporządkowała teren przyszkolny. Klasa ósma przygotowała kawiarenkę, popularyzująca zdrowe dania i przekąski oraz napisała apel, zachęcający ludzi do racjonalnego korzystania z wody i energii. Ponadto klasy IV – VIII wzięły udział w ekologicznym turnieju wiedzy oraz konkursie plastyczny na plakat promujący Dzień Ziemi. Zwycięzcami konkursu okazali się Antonii Kaszkiel z klasy IV i Zuzanna Kukowska z klasy VI.

Ten dzień udowodnił nam, iż każde choćby najmniejsze proekologiczne działanie ma sens, że warto oszczędzać wodę, energię elektryczną, segregować dokładnie śmieci, nie kupować zbędnych rzeczy. Takie zachowania warto podejmować każdego dnia, a nie tylko w Święto Ziemi.

Anna Milewska