Zakończył się kolejny rok szkolny. Wielu uczniom był okresem wytężonej pracy, który zaowocował uzyskaniem promocji do następnej klasy, ale uczniowie klasy ósmej zakończyli swój pobyt w naszej placówce – w tej chwili są absolwentami Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach i od września rozpoczną realizację swoich zawodowych marzeń – podejmą naukę w wybranych przez siebie szkołach średnich.

Nauka w szkole jest swoistą formą pracy, dlatego też powinna być nagrodzona, a sukcesy docenione. Dlatego też każdy uczeń, który uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce został nagrodzony świadectwem z wyróżnieniem i stypendium motywacyjnym za bardzo dobre wyniki w nauce lub stypendium sportowym za osiągnięcia sportowe. Wszystkie gratyfikacje zostały wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w obecności uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Od kilku lat tradycją szkoły jest uhonorowanie najlepszego absolwenta tytułem   „Absolwenta Roku” – za wybitne osiągnięcia edukacyjne. W tym roku tytuł ten zdobyła uczennica klasy ósmej – Oliwia Golub, najlepsi uczniowie z młodszych klas nagrodzeni zostali  nagrodami książkowymi, które ufundowali państwo Jolanta i Wiesław Zalewscy. Społeczność szkoły bardzo serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którym bliska jest nasza placówka. Z naszej strony możemy tylko zapewnić, że nie zaprzepaścimy żadnej formy pomocy i będziemy umacniać dobre relacje ze środowiskiem lokalnym.

Aby dobrze rozpocząć okres wakacyjny i przedłużyć wspólny pobyt, zaproponowaliśmy naszym uczniom trzydniowy wyjazd do naszej stolicy – 27-29 czerwca 2022 r. Na zaproszenie odpowiedziało wielu uczniów klas II-VIII, dzięki czemu mogliśmy pokazać nie tylko atrakcje architektoniczne Warszawy, ale także obiekty związane z prezentacją i sposobem radzenia ze współczesnymi problemami, np. Niewidzialną Wystawę, Centrum Nauki Kopernik, a na koniec pobytu odwiedziliśmy park edukacji i rozrywki – „Farmę Iluzji” w Mościskach. Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie są aktywni także po zakończeniu roku szkolnego, że chętnie biorą udział w proponowanych wyjazdach i potrafią wspólnie spędzać czas wolny. Dziękujemy rodzicom, że wspierają działania szkoły, współpracują w wielu formach i rozumieją potrzeby placówki.

Dzięki temu na pewno z radością i optymizmem rozpoczniemy nowy rok szkolny… Teraz wszystkim życzymy miłych, udanych i bezpiecznych wakacji.