Samorząd województwa zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w kolejnej edycji konkursu informatyczno-technologicznego „Szlakiem Mikołaja Kopernika”, organizowanego w ramach obchodów 550 rocznicy urodzin wielkiego astronoma.

Tematem tegorocznej edycji jest hasło „Eksploruj z Kopernikiem”, które ma zachęcać do podejmowania nowatorskich działań twórczych i naukowo-badawczych inspirowanych interdyscyplinarną postawą Mikołaja Kopernika – myśl-badaj-odkrywaj.

Ideą przedsięwzięcia jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności wykorzystywania nowych technologii, pogłębianie wiedzy w zakresie informatyki przy wykorzystaniu narzędzi IT oraz pracy zespołowej.

Inicjatywa rozwija ponadto kompetencje cyfrowe, a tym samym wspiera szkoły i placówki edukacyjne do podejmowania działań w kierunku wykorzystywania innowacyjnych narzędzi i technik w dydaktyce.

Samorząd stawia przede wszystkim na poziom przydatności i użyteczności pracy np. przez szkołę, społeczeństwo.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego w kategoriach wiekowych i tematycznych:

I. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych:

-treści wideo (w tym animacje)

-rysunek cyfrowy (np. infografika, plansza edukacyjna)

-druk 3d

II. uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych:

-treści wideo (w tym animacje)

-rysunek cyfrowy (np. infografika, plansza edukacyjna)

-druk 3d

-strony www

-gry

III. uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych:

-strony www

-gry

-programy interaktywne

-aplikacje (w tym aplikacje mobilne)

Do konkursu można przystąpić samodzielnie lub grupowo – maksymalnie 5 osób.

Prace należy zgłaszać do 5 maja 2023 roku za pomocą FORMULARZA ON-LINE dostępnego na stronie https://cp.warmia.mazury.pl/konkursy/konkurs-szlakiem

https://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Spoleczenstwa_Informacyjnego/konkurs_kopernik2023/Regulamin_Konkursu_Szlakiem_Miko%C5%82aja_Kopernika_2023.pdf