5 czerwca 2018 roku w godzinach od 16.00 do 19.00 rodzice zostaną objęci II częścią warsztatów z zakresu motywowania dziecka, zachęcania go do rozwijania umiejętności i uzdolnień, kształtowania kompetencji oraz kształtowania jego kreatywności.

Wszyscy uczestnicy Warsztatów otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz będą mieli zapewniony transport (dowóz i odwóz po zajęciach do domu).

W piątek 2 czerwca odbyło się już ostatnie szkolenie dla rodziców w ramach realizacji projektu. Wszystkim uczestniczącym w szkoleniach rodzicom dziękujemy serdecznie za zainteresowanie tematyką szkoleń oraz dyskusję nad poruszanymi tematami spotkań.

1-dsc_0301
2-dsc_0305
3-dsc_0307
4-dsc_0196_2
5-dsc_0207_2
6-dsc_0208_2
7-dsc_0218

aktywna szkola logo

Projekt „Aktywna Szkoła” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2 czerwca 2017 roku w godzinach od 1530 do 1830  rodzice zostaną objęci wsparciem z zakresu motywowania dziecka, zachęcania go do rozwijania umiejętności i uzdolnień, kształtowania kompetencji oraz kształtowania jego kreatywności. Wezmą udział w "WARSZTATACH WSPIERAJĄCYCH DLA RODZICÓW".

aktywna szkola logo

Projekt „Aktywna Szkoła” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kolejne wsparcie w ramach realizacji projektu "Aktywna Szkoła" jest skierowane do rodziców.

Sposobem zapobiegania niebezpieczeństwom związanym z wirtualną przestrzenią jest edukacja, stąd też wynika ważna i odpowiedzialna rola rodziców, którzy mogą i powinni być dla dziecka nauczycielami również w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

26 maja 2017 roku w godzinach od 1530 do 1830 rodzice wezmą udział w seminarium "DZIECKO BEZPIECZNE W SIECI I PRZY KOMPUTERZE". Uczulając rodziców  na zagrożenia, wskaże im się zalety korzystania z komputera. Dowiedzą się jak korzystać  z Internetu, by chronić dzieci, na co zwracać uwagę i jak unikać zagrożeń związanych  z korzystania z nowych technologii. Poznają ciekawe i bezpieczne strony dla dzieci oraz rodziców.

aktywna szkola logo

Projekt „Aktywna Szkoła” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Sprzęt komputerowy:

08-dsc_0186
10-dsc_0188
12-dsc_0190
22-dsc_0200
24-dsc_0202
Materiały na szkolenia dla rodziców:
 

29-dsc_0207
 

Materiały do zajęć dla uczniów i prowadzących zajęcia:
32-dsc_0210
33-dsc_0211
35-dsc_0213
Gry edukacyjne oraz zestawy konstrukcyjne na zajęcia dla uczniów:
17-dsc_0195
18-dsc_0196
19-dsc_0197
20-dsc_0198
25-dsc_0203
27-dsc_0205
28-dsc_0206

aktywna szkola logo

Projekt „Aktywna Szkoła” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Od 12 maja rozpoczął się cykl szkoleń "E-nauczyciel" i potrwa do 4 czerwca.

Szkolenie "E-nauczyciel" podniesie kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z narzędzi TIK. Podczas zajęć nauczyciele nauczą się:

  • pracować w chmurze i gromadzić bazę mobilnych pomocy dydaktycznych,
  • konstruować narzędzia pomocne w pracy nauczyciela i wychowawcy,
  • konstruować narzędzia i pomoce praktyczne w nauczaniu swojego przedmiotu,
  • wyszukiwać i wykorzystywać zasoby edukacyjne dostępne w Internecie,
  • wykorzystywać zasoby dedykowanych portali edukacyjnych do edukacji zdalnej,
  • projektować zajęcia, które będą prowadzone z wykorzystaniem programów dydaktycznych lub dostępnych zasobów edukacyjnych w sieci Internet,
  • udostępniać uczniom własne opracowane zasoby edukacyjne,
  • kształtować i rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.
01-dsc_0179
2-dsc_0192
03-dsc_0181
3-dsc_0204_2
04-dsc_0182
4-dsc_0212_2
5-dsc_0214
06-dsc_0184

aktywna szkola logo

Projekt „Aktywna Szkoła” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.