W dniach 24.06-30.06.2018 odbył się wyjazd edukacyjny pt. "Letnia Szkoła Aktywności", którego uczestnikami byli uczestnicy projektu "Aktywna Szkoła". Do Trójmiast pojechało 64 dzieci i sześciu opiekunów. Dzieci uczestniczyły w zajęciach i warsztatach rozwijających kompetencje kluczowe. Podczas wyjazdu podsumowano „Asy”. Zwycięzcami zostały i otrzymały tablety:

- Wiktoria Golub w „Cyfrowej Przygodzie”

- Monika Zabłocka i Anna Szusta w „Aktywnej Szkole”

Pozostali uczestnicy dostali gry edukacyjne.

Wyjazd edukacyjny „Aktywna Szkoła” był podsumowaniem całorocznej pracy, jednak w następnym roku szkolnym 2018/2019 dzieci będą wykorzystywały pozyskany sprzęt i pomoce do pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

5 czerwca 2018 roku w godzinach od 16.00 do 19.00 rodzice wzięli udział w  II części warsztatów z zakresu motywowania dziecka, zachęcania go do rozwijania umiejętności i uzdolnień, kształtowania kompetencji oraz kształtowania jego kreatywności.

Wszyscy uczestnicy Warsztatów otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz  mieli zapewniony transport (dowóz i odwóz po zajęciach do domu).

1-DSC_0338
2-DSC_0350
3-DSC_0356
4-DSC_0357

W piątek 2 czerwca odbyło się już ostatnie szkolenie dla rodziców w ramach realizacji projektu. Wszystkim uczestniczącym w szkoleniach rodzicom dziękujemy serdecznie za zainteresowanie tematyką szkoleń oraz dyskusję nad poruszanymi tematami spotkań.

1-dsc_0301
2-dsc_0305
3-dsc_0307
4-dsc_0196_2
5-dsc_0207_2
6-dsc_0208_2
7-dsc_0218

aktywna szkola logo

Projekt „Aktywna Szkoła” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2 czerwca 2017 roku w godzinach od 1530 do 1830  rodzice zostaną objęci wsparciem z zakresu motywowania dziecka, zachęcania go do rozwijania umiejętności i uzdolnień, kształtowania kompetencji oraz kształtowania jego kreatywności. Wezmą udział w "WARSZTATACH WSPIERAJĄCYCH DLA RODZICÓW".

aktywna szkola logo

Projekt „Aktywna Szkoła” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kolejne wsparcie w ramach realizacji projektu "Aktywna Szkoła" jest skierowane do rodziców.

Sposobem zapobiegania niebezpieczeństwom związanym z wirtualną przestrzenią jest edukacja, stąd też wynika ważna i odpowiedzialna rola rodziców, którzy mogą i powinni być dla dziecka nauczycielami również w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

26 maja 2017 roku w godzinach od 1530 do 1830 rodzice wezmą udział w seminarium "DZIECKO BEZPIECZNE W SIECI I PRZY KOMPUTERZE". Uczulając rodziców  na zagrożenia, wskaże im się zalety korzystania z komputera. Dowiedzą się jak korzystać  z Internetu, by chronić dzieci, na co zwracać uwagę i jak unikać zagrożeń związanych  z korzystania z nowych technologii. Poznają ciekawe i bezpieczne strony dla dzieci oraz rodziców.

aktywna szkola logo

Projekt „Aktywna Szkoła” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Sprzęt komputerowy:

08-dsc_0186
10-dsc_0188
12-dsc_0190
22-dsc_0200
24-dsc_0202
Materiały na szkolenia dla rodziców:
 

29-dsc_0207
 

Materiały do zajęć dla uczniów i prowadzących zajęcia:
32-dsc_0210
33-dsc_0211
35-dsc_0213
Gry edukacyjne oraz zestawy konstrukcyjne na zajęcia dla uczniów:
17-dsc_0195
18-dsc_0196
19-dsc_0197
20-dsc_0198
25-dsc_0203
27-dsc_0205
28-dsc_0206

aktywna szkola logo

Projekt „Aktywna Szkoła” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.