Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Olecko pod adresem https://www.um.olecko.pl/aktualnosc-2533-stypendia_szkolne_pomoc_materialna_dla.html