Szanowni Państwo.

Miło mi poinformować, że mamy niebywałą okazję uczestniczyć w szkoleniu, podczas którego możemy poznać matematyczne możliwości umysłu naszego dziecka, aby w późniejszych latach nauka szkolna nie była dla niego trudna.

W dniu 16 października 2018r. zapraszamy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, w szczególności rodziców uczniów klas pierwszych, na  szkolenie/warsztaty pt. „I Ty masz cudowne dziecko”.

Szkolenie poprowadzi p. Aneta Czerska, która  jest doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki, magistrem matematyki, dydaktykiem, specjalistą rozwoju małych dzieci i liderem wczesnej edukacji. Mieszka i pracuje  w Warszawie i w Danii. Jest autorką pierwszej metody nauki czytania w języku polskim dla dzieci od urodzenia. W latach 2003-2013  przeprowadziła, unikalne na skalę światową, badania efektywności nauki czytania metodą Cudowne Dziecko. 

Dr Aneta Czerska od 24 lat zajmuje się dydaktyką. Bada i rozwija metody prowadzące do prawidłowego i szybkiego rozwoju mózgu, które wydobywają niezwykłe zdolności dzieci zdrowych. Opracowuje metody szybkiego uczenia się i czytania. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.

Jest autorką wielu artykułów w publikacjach naukowych i czasopismach dla rodziców oraz licznych zestawów edukacyjnych dla dzieci. Jest nie tylko pomysłodawcą i twórcą oryginalnych pomocy dydaktycznych, ale także sama ilustruje książki dla dzieci i karty edukacyjne. Współpracuje z nauczycielami i dydaktykami z całego świata, poznając koncepcje wychowania i edukacji. Opracowane przez nią metody bazują na wynikach badań ośrodków w Anglii, Irlandii, Danii, Szwecji, Japonii, Australii i USA.

To niezwykłe spotkanie zrealizujemy w ramach projektu „Aktywna Szkoła II” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa RPWM.02.02.00 Kadry dla gospodarki. Działanie 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

 

Program szkolenia:

12.00 – 13.30 – Dlaczego dzieci mają dysfunkcje rozwojowe, problemy emocjonalne i kłopoty ze skupieniem uwagi

13.45 – 15.15 – Jakimi naturalnymi zdolnościami dysponuje dziecko od urodzenia i w jaki sposób je traci

15.45 – 17.15 – Nauka matematyki zgodna z rozwojem. Jak dewastujemy zdolności matematyczne, a jak można je rozwijać

17.30 – 19.00 – Matematyczne gry strategiczne oraz zagadki jako antidotum na lęk przed matematyką

19:00 – 19:30 – Krótkie konsultacje indywidualne .

Dla uczestników szkolenia przewidziany jest serwis kawowy oraz obiad.

Serdecznie zapraszam. Pomóżmy swoim dzieciom.

 

Dyrektor szkoły

Janina Rękawek

DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACJI RODZICÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pt. „AKTYWNA SZKOŁA II” SZKOLENIE pn. I TY MASZ CUDOWNE DZIECKO

0
0
0
s2smodern

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2020r. realizuje projekt pn. Aktywna Szkoła II.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia oraz jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Gąskach

Realizacja projektu umożliwi nabycie przez 102 uczniów kompetencji kluczowych(matematyczno-przyrodniczych, językowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), w tym 69 uczniów - ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nastąpi wzrost umiejętności i kompetencji oraz nabycie kwalifikacji przez 15 n-li w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw, zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Nastąpi doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotów przyrodniczych, a także pracowni językowej. Ponadto szkoła wzbogaci się o pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt, który nauczyciele wykorzystają w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. 102 uczniów uczestniczyć będzie w dodatkowych zajęciach w formie warsztatów, laboratoriów oraz  zajęć specjalistycznych. Uzupełnieniem atrakcyjności zajęć będą wyjazdy edukacyjne.

Wsparciem 30 rodziców/opiekunów w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci.

Wartość projektu - 1 038 214,19 zł, w tym wkład funduszy europejskich  882 482,06 zł.

0
0
0
s2smodern