Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Poniedziałek 10.30 – 16.00

Wtorek 10.00 – 13.30

Środa 10.00 – 13.30 i 14.30 – 15.30

Czwartek 10.00 – 13.30

Piątek 10.00 – 12.30 i 14.30 – 15.00

 

 

nauczyciel bibliotekarz

mgr Danuta Pieńkos

1-dsc00971
2-dsc01102
3-dsc01104
4-dsc01137
5-dsc01139
6-dsc01141

 

Regulaminy obowiązujące w bibliotece:

  • Regulamin korzystania z Biblioteki Szkoły Podstawowej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,
  • Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom kl. I w szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,
  • Szkolny regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji MEN w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach.

 

Łącznicy z biblioteką:

kl. I – Kubuj Paulina

kl.II - Zielińska Maria

kl.III- Golub Oliwia

kl. IV- Milewska Wiktoria

kl. Va - Zabłocka Monika

kl.Vb- Zabłocka Roksana

kl.Vc- Dzierżyk Katarzyna

kl.VI- Golub Wiktoria

 

Zadania łącznika klasowego:

a) dbanie o czytelnictwo uczniów swojej klasy poprzez informowanie co miesiąc wychowawców i swoich kolegów w klasie o stanie czytelnictwa,

b) odczytywanie statystyki czytelnictwa na lekcjach wychowawczych,

c) przypominanie o terminowym zwrocie książek,

d) pośredniczenie pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, wychowawcą i uczniami we wszystkich sprawach związanych z biblioteką,

e) przekazywanie informacji zaleconych przez bibliotekarza o działalności biblioteki i organizowanych imprezach czytelniczych (informowanie o konkursach i innych akcjach organizowanych przez bibliotekę),

f) wypożyczanie książek i innych materiałów bibliotecznych na zajęcia lekcyjne i inne,

g) na koniec roku szkolnego (w czerwcu) sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie klasy zwrócili książki do biblioteki szkolnej,

h) dawanie przykładu wzorowego zachowania w bibliotece,

i) angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.