Zapraszamy nauczycieli, uczniów i rodziców/opiekunów do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych projektu ,,Aktywna Szkoła” oraz pobrania dokumetów rekrutacyjnych do projektu. 

Wszystkie dokumenty są dostępne do pobrania w załącznikach poniżej.

Do pobrania: 

aktywna szkola logo

Projekt „Aktywna Szkoła” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.