JESIEŃ-ZIMA

8.00-9.00- Schodzenie się dzieci i przyjazdy.

9.00-9.30- Zabawy samorzutne organizowane przez dzieci.

9.30-9.45- Porządkowanie sali, zabawy ruchowe, przygotowanie siędo śniadania, czynności higieniczne.

9.45-10.15- Śniadanie. Przygotowanie się do zajęć.

10.15-10.35- Zajęcia organizowane z całą grupą.

10.35-11.30- Zabawy na powietrzu: wycieczki, spacery, zabawy na śniegu lub w sali.

11.30-11.40- Przygotowanie się do obiadu, czynności samoobsługowe.

11.40-12.10- Obiad.

12.10-12.30- Słuchanie czytanych bajek, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

12.30-12.45- Czynności higieniczne: mycie zębów.

12.45-13.35- Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, przygotowanie się dzieci do odjazdów.

13.35-14.00- Odjazdy dzieci- Kukówek.

14.00-15.05- Zajęcia świetlicowe. Odjazdy dzieci- Zatyki, Kijewo.

WIOSNA-LATO

8.00-9.00- Schodzenie się dzieci i przyjazdy.

9.00-9.30- Rozmowy z dziećmi, praca indywidualna, gry, zabawy.

9.30-9.45- Porządkowanie sali, zabawy ruchowe, przygotowanie siędo śniadania, czynności higieniczne.

9.45-10.05- Śniadanie.

10.05-10.10- Przygotowanie się do zajęć.

10.10-10.35- Zajęcia organizowane z całą grupą.

10.35-11.30- Zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery

11.30-11.40- Przygotowanie się do obiadu, zabawa ruchowa.

11.40-12.10- Obiad.

12.10-12.30- Słuchanie czytanych bajek, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

12.30-12.45- Czynności higieniczne: mycie zębów.

12.45-13.35- Zabawy na powietrzu: na placu zabaw, boisku, w ogrodzie szkolnym. Rozmowy z dziećmi, praca indywidualna.

13.35-14.00- Odjazdy dzieci- Kukówek, Ślepie, Zajdy, Zabielne.

14.00-15.05- Zajęcia świetlicowe. Odjazdy dzieci- Zatyki, Kijewo.