Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek.

z przemówienia prezydenta Ignacego Mościckiego

 

 

 

Marszałek Józef Piłsudski

1867 – 1935

Twórca niepodległego państwa polskiego. Wielki Polak, dla którego dobro Polski i jej obywateli było celem najwyższym w życiu. Od 10 listopada 2008r. szkoła nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego i posiada sztandar, hymn szkoły. Chorążym pocztu sztandarowego jest mgr hm Wojciech Tatarczuk. Słowa hymnu szkolnego napisała uczennica Zuzanna Grzęda a muzykę skomponował nauczyciel Jacek Malinowski.