NOWOCZESNA EDUKACJA

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE

ROZWÓJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

W załączniku do pobrania informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dachu budynku wielofunkcyjnego.

Do pobrania: wybór najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: SPG.2.26.64.2017. Przetarg nieograniczony ogłoszony w BZP pod numerem 553926-N-2017 z dnia 19-07-2017r, pn: Wymiana pokrycia dachu na budynku wielofunkcyjnym Szkoły Podstawowej w m. Gąski 35, Gmina Olecko.

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) informuje: 

1. Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 197.412,63 PLN (brutto).

2. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:


Oferta nr 1 
Firma Usługowo-Handlowa „OLMA-BUD” Zbigniew Seboń, 
ul. Chojniak 9a, 19-300 Ełk
- cena oferty brutto 196.325,61zł
- okres gwarancji - 62 miesięcy
- termin wykonania 10.11.2017r

Oferta nr 2 
Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, 
ul. Kochanowskiego 6, 19-400 Olecko
- cena oferty brutto 193.961,46zł
- okres gwarancji - 48 miesięcy
- termin wykonania 23.11.2017r

Oferta nr 3 
„JUSZKODACH” Paweł Juszko 
Jędrychowo 30, 11-731 Sorkwity
- cena oferty brutto 202.950,00zł
- okres gwarancji - 60 miesięcy
- termin wykonania 27.10.2017r