Nauczyciel Stopień awansu zawodowego Kwalifikacje zawodowe Nauczany przedmiot Wychowawstwo klasy
Janina Rękawek n-el dyplomowany pedagogika wczesnoszkolna, studia podypl. historia    
Katarzyna Kondratowicz n-el dyplomowany pedagogika wczesnoszkolna, studia podypl. technika, logopedia, terapia pedagogiczna technika, logopedia klasa V
Wojciech Ignatiuk n-el dyplomowany matematyka, studia podypl. informatyka, terapia pedagogiczna matematyka  
Anna Milewska n-el mianowany język rosyjski, studia podypl. przyroda, język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym język rosyjski, przyroda, język angielski w klasach I-III klasa VII
Kamil Ciborowski n-el mianowany język angielski język angielski  
Wojciech Tatarczuk n-el dyplomowany pedagogika opiekuńcza, studia podypl. technika, fizyka, historia technika, fizyka, historia klasa VI A
Agnieszka Poświata n-el dyplomowany język polski, terapia pedagogiczna język polski klasa VI C
Wiesław Zalewski n-el dyplomowany wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna wychowanie fizyczne  
Jacek Malinowski n-el dyplomowany pedagogika opiekuńcza, studia podypl. sztuka muzyka, plastyka  
Maryla Dąbrowska n-el dyplomowany pedagogika wczesnoszkolna, studia podypl. przyroda, terapia pedagogiczna przyroda, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne klasa IV
Marta Liszewska- Banas n-el dyplomowany pedagogika wczesnoszkolna, studia podypl. oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne klasa III
Iwona Grabek n-el mianowany pedagogika wczesnoszkolna, studia podypl. terapia pedagogiczna edukacja wczesnoszkolna klasa II
Beata Grzęda n-el dyplomowany pedagogika wczesnoszkolna, studia podypl. terapia pedagogiczna edukacja wczesnoszkolna klasa I
Paula Dymińska- Sawicka n-el kontraktowy psychologia psycholog szkolny klasa VI B
Anna Kukulska- Sułek n-el stażysta biologia biologia  
Danuta Adamska n-el dyplomowany  geografia geografia  
Wiesława Stankonowicz n-el dyplomowany chemia chemia  
Wojciech Mikołajczyk n-el dyplomowany informatyka informatyka  
Teresa Uździło n-el dyplomowany pedagogika wczesnoszkolna, studia podypl. przyroda edukacja przedszkolna oddział "0"
Mariola Zdanewicz n-el kontraktowy język polski język polski  
Danuta Pieńkos n-el mianowany pedagogika opiekuńcza, studia podypl. bibliotekarstwo bibliotekarka  
ks. Jacek Brzóska n-el stażysta religia religia  
Barbara Zdanewicz n-el dyplomowany religia, wychowanie do życia w rodzinie religia, wychowanie do życia w rodzinie