Janina Rękawek
dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Kondratowicz
wicedyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany
technika, zajęcia logopedyczne, wychowawca klasy VI
Wojciech Ignatiuk
nauczyciel dyplomowany
matematyka
Anna Milewska
nauczyciel dyplomowany
język rosyjski, przyroda, język angielski w klasach I-III , ZWP, wychowawca klasy VIII
Kamil Ciborowski
nauczyciel mianowany
język angielski, obecnie urlop zdrowotny
Agnieszka Poświata
nauczyciel dyplomowany
język polski, wychowawca klasy V
Wojciech Tatarczuk
nauczyciel dyplomowany
technika, fizyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy IV
Wiesław Zalewski
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Jacek Malinowski
nauczyciel dyplomowany
muzyka, plastyka, obecnie urlop zdrowotny
Maryla Dąbrowska
nauczyciel dyplomowany
przyroda, nauczyciel oddziału przedszkolnego
Marta Liszewska- Banas
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy I
Iwona Grabek
nauczyciel mianowany
edukacja wczesnoszkolna, biologia, wychowawca klasy III
Beata Grzęda
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna, ZWP, wychowawca klasy II
Paula Dymińska- Sawicka
nauczyciel kontraktowy
psycholog szkolny, wychowawca klasy VII
Anna Kukulska- Sułek
nauczyciel stażysta
edukacja muzyczna w klasach I-III
Wiesława Stankonowicz
nauczyciel dyplomowany
chemia
Wojciech Mikołajczyk
nauczyciel dyplomowany
informatyka, wychowanie fizyczne
Danuta Pieńkos
nauczyciel mianowany
bibliotekarka
ks. Władysław Napiórkowski
nauczyciel mianowany
religia
Barbara Zdanewicz
nauczyciel dyplomowany
religia, wychowanie do życia w rodzinie
Celina Chylińska
nauczyciel dyplomowany
doradztwo zawodowe
Katarzyna Luto
nauczyciel mianowany
język angielski
Anna Chmielewska
nauczyciel stażysta
język angielski
Joanna Walicka
muzyka