NOWOCZESNA EDUKACJA

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE

ROZWÓJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Lp.

Nazwisko
i imię nauczyciela

Stopień awansu zawodowego

Kwalifikacje kierunkowe, dodatkowe, specjalistyczne

Nauczany przedmiot

Wychowawstwa klas

1.

Rękawek Janina

dyplomowany

pedagogika wczesnoszkolna

wychowawca świetlicy szkolnej

 

2.

Kondratowicz Katarzyna

dyplomowany

pedagogika wczesnoszkolna, technika, logopedia, terapia pedagogiczna

technika, logopedia

klasa V

3.

Banas Liszewska Marta

dyplomowany

pedagogika wczesnoszkolna oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

klasa III

 

4.

Grzęda Beata

dyplomowany

pedagogika wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy szkolnej

klasa I

5.

Uździło Teresa

dyplomowany

pedagogika wczesnoszkolna, przyroda

edukacja przedszkolna

oddział przedszkolny

6.

Poświata Agnieszka

dyplomowany

język polski, terapia pedagogiczna

język polski, wychowawca świetlicy szkolnej

 

klasa VIc

7.

Maryla Dąbrowska

dyplomowany

pedagogika wczesnoszkolna, przyroda, terapia pedagogiczna

przyroda, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wychowawca świetlicy szkolnej

klasa VIb

8.

Ignatiuk Wojciech

dyplomowany

matematyka informatyka, terapia pedagogiczna

matematyka

 

9.

Tatarczuk Wojciech

dyplomowany

ped. opiekuńcza, historia, fizyka, technika

technika, fizyka, historia

klasa VIa

10.

Zalewski Wiesław

dyplomowany

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

wychowanie fizyczne

 

11.

Malinowski Jacek

dyplomowany

ped. opiekuńcza, sztuka

plastyka, muzyka, wychowawca świetlicy szkolnej

 

12.

Adamska Danuta

dyplomowany

geografia

geografia

 

13.

Stankonowicz Wiesława

dyplomowany

chemia

chemia

 

14.

Zdanewicz Barbara

dyplomowany

religia, wychowanie do życia w rodzinie

religia, wychowanie do życia w rodzinie

 

15.

Ciborowski Kamil

mianowany

język angielski

język angielski

 

16.

Milewska Anna

mianowany

przyroda, język rosyjski

przyroda, język rosyjski wychowawca świetlicy szkolnej

klasa VII

 

17.

Grabek Iwona

mianowany

pedagogika wczesnoszkolna,  terapia pedagogiczna

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy szkolnej

klasa II

18.

Ks. Jacek Brzózka

mianowany

religia

religia

 

19.

Pieńkos Danuta

mianowany

bibliotekarstwo, ped. opiekuńcza

biblioteka

 

20.

Zdanewicz Mariola

kontraktowy

język polski

język polski

 

21.

Dymińska Sawicka Paula

kontraktowy

psychologia

psycholog szkolny, wychowawca świetlicy szkolnej

klasa VIb

 

22.

Wojciech Mikołajczyk

dyplomowany

informatyka

informatyka

 

23.

Anna Kukulska-Sułek

stażysta

biologia

biologia