Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach zapoczątkowała obchody Jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski już w czerwcu 2017r. biorąc udział w uroczystościach patriotycznych w Giżach k/Olecka. Na tej uroczystości za krzewienie działań patriotycznych sztandar szkoły został odznaczony złotym krzyżem Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej.

Następnie w grudniu z okazji 150 rocznicy urodzin Marszałka, delegacja uczniów i nauczycieli wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Warszawie w uroczystościach religijno-patriotycznych organizowanych przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków.

W szkole uroczystości obchodów Roku dla Niepodległej zainaugurowano 12 listopada 2017r. uroczystymi obchodami Święta Szkoły. Obchodom towarzyszyła wystawa „Marszałek Józef Piłsudski i jego rola w odzyskaniu niepodległości”, posadzenie dębu stulecia wraz z kapsułą czasu, akademia w ROK Mazury Garbate w Olecku pt. „Nam nie wolno zapomnieć” dla lokalnej społeczności.

W roku Jubileuszu – 100-lecia niepodległości 2018 szkoła weszła z opracowanymi zadaniami dla uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego na każdy miesiąc, co prezentujemy poniżej:

STYCZEŃ 2018r.

▪ Rok dla Niepodległej – apel ogólnoszkolny, przydział zadań do realizacji na poszczególne miesiące. Wprowadzenie w tematykę obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

▪ Nawiązanie współpracy z XV Pułkiem Przeciwlotniczym w Gołdapi.

▪ Rozszerzenie współpracy z Kołem Związku Sybiraków w Olecku.

 

LUTY 2018r.

▪ Rozpoczęcie akcji i realizacja zadania: „Kamyczek dla Niepodległej”. Otwarcie okresu próbnego na nadanie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego drużynie harcerskiej.

▪ Zdobywanie sprawności Mały Piłsudczyk klas I-III – realizacja zadań przez okres luty-czerwiec 2018r.

▪ Nauka piosenek  legionowych i patriotycznych.

▪ Realizacja zadania „Schody do Niepodległej”.

 

MARZEC – 2018r.

▪ Wykonanie Mapy Polski o wymiarach 25m2 i cykliczne nanoszenie w każdym miesiącu ważnych miejscowości i dat upamiętniających drogę do Niepodległej.

▪ Józefinki – konkurs pieśni legionowych i patriotycznych.

 

KWIECIEŃ 2018r.

▪ Żywa lekcja historii – spotkanie z prezesem Koła Związku Sybiraków w Olecku – panią Janiną Maciukiewicz.

▪ Konkurs plastyczny klas IV – VII pt. „Wolność kocham i rozumiem”

▪ Warsztaty Modelarskie klas 0 – III pt. „Wiatraczki Niepodległości”

 

MAJ 2018r.

▪ Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół IX Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.

Warsztaty

- warsztaty historyczne w Muzeum Towarzystwa z udziałem uczniów kl. V – VI.

▪ Rajd rowerowy „Po Niepodległą” trasą Gąski – Giże k/Olecka

- wspólna wyprawa uczniów kl.VII wraz z rodzicami i nauczycielami, złożenie kwiatów przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżach,

- wspólne zajęcia i gra terenowa w Majątku Giże,

▪ Zwiad tropami Legionistów, gra terenowa w ogrodach i parku przy szkole – kl. III – IV.

▪ Wycieczka do Izby Tradycji w XV Pułku Przeciwlotniczym w Gołdapi.

 

 

CZERWIEC 2018r.

▪ Tort urodzinowy z kolorowych Mufinek  dla Niepodległej połączony z obchodami Dnia Dziecka - wszystkie dzieci z klas 0 – III i ZWP pieką wspólnie z rodzicami muf finki, dekorują i budują tort.

▪ Dwudniowa wycieczka edukacyjna do Warszawy – zwiedzanie miejsc pamięci narodowej oraz Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego, Sulejówka.

 

LIPIEC - SIERPIEŃ 2018r.

▪ Regaty Niepodległości na Jeziorze Przytulskim wspólnie z harcerzami Hufca Bytom wypoczywającymi w szkole.

▪ Szlakiem Walk o Niepodległą na Ziemi Augustowsk0-Suwalsko-Sejneńskiej – obóz wędrowny drużyny harcerskiej.

 

WRZESIEŃ 2018r.

▪ Uroczyste obchody Święta Szkoły z udziałem wojska oraz placówek oświatowych noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego z Sejn, Suwałk, Gołdapi, Stradun:

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej  100-lecia odzyskania niepodległości,

- nadanie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego drużynie harcerskiej.

 

PAŹDZIERNIK 2018r.

▪ Wycieczka do Muzeum Okręgowego w Suwałkach

- zwiedzanie wystawy „Niepodległość”,

- zajęcia warsztatowe dla uczniów Moja mała Ojczyzna – moje miejsce na ziemi /prezentacja multimedialna,

- spotkanie z panem J. Rutkowskim.

 

LISTOPAD 2018r.

 ▪ Wieczornica „Ku Niepodległej”

- spotkanie z przedstawicielami Związku Piłsudczyków w Olecku.

▪ Ogień Niepodległości – opieka nad grobami poległych w okresie I i II wojny światowej na terenie Gminy Olecko.

 

GRUDZIEŃ 2018r.

▪ Uroczysta akademia podsumowująca działania całego Roku dla Niepodległej

- nadanie odznaki „Mały Piłsudczyk”,

- pieczenie sucharków Marszałka kl. I – III i wręczenie całej społeczności szkolnej,

- podsumowanie konkursów, wręczenie nagród,

- wpis wszystkich uczniów i pracowników szkoły do kroniki.

Zachęcamy rodziców do włączenia się w realizację wyżej przedstawionych zadań.

 

DO POBRANIA:

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern