STOŁÓWKA SZKOLNA

zaprasza na ciepłe obiady w formie dwudaniowych posiłków

w godzinach: 10.30 - 14.00

Koszt dziennego posiłku - 3,20 zł

Zgłaszanie nie korzystania z posiłku w danym dniu należy zgłaszać

do godziny 8.00 pod nr telefonu 87 523 03 97 lub 87 523 03 76

Wpłat można dokonywać na konto:

39 1020 4724 0000 3302 0007 5085 PKO BP OLECKO

lub u intendentki- Pani Bożeny Szabołaj

 

Żywienie dzieci w stołówce szkolnej rozpoczyna się 10 września 2018 r.

Opłata za styczeń 2019 r. 13 dni x 3,20 zł = 41,60 zł

Prosimy o płatność do 15 dnia miesiąca.

 

OBOWIĄZUJĄCY JADŁOSPIS

1-dsc00012
2-dsc00027
3-dsc00028
4-dsc00037
5-dsc00053
 

PRACOWNICY STOŁÓWKI

Bożenna Szabołaj – intendent
Agnieszka Nitkiewicz – szef kuchni
Krystyna Głowicka
Dorota Holcman