STOŁÓWKA SZKOLNA

zaprasza na ciepłe obiady w formie dwudaniowych posiłków

w godzinach: 10.30 - 14.00

Koszt dziennego posiłku - 3,20 zł

Zgłaszanie nie korzystania z posiłku w danym dniu należy zgłaszać

do godziny 8.00 pod nr telefonu 87 523 03 97 lub 87 523 03 76

Wpłat można dokonywać na konto:

39 1020 4724 0000 3302 0007 5085 PKO BP OLECKO

lub u intendentki- Pani Bożeny Szabołaj

 

wysokość  opłaty  za  posiłki w miesiącu lutym 2018 r. wynosi:

- uczniowie: 18 dni x 3,20 zł = 57,60 zł

- nauczyciele: 18 dni x 7,08 zł = 127,44 zł

JADŁOSPIS 19.02.2018-16.03.2018

1-dsc00012
2-dsc00027
3-dsc00028
4-dsc00037
5-dsc00053
 

PRACOWNICY STOŁÓWKI

Bożenna Szabołaj – intendent
Agnieszka Nitkiewicz – szef kuchni
Krystyna Głowicka
Dorota Holcman