NOWOCZESNA EDUKACJA

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE

ROZWÓJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

STOŁÓWKA SZKOLNA

zaprasza na ciepłe obiady w formie dwudaniowych posiłków

w godzinach: 10.30 - 14.00

Koszt dziennego posiłku - 3,20 zł

Zgłaszanie nie korzystania z posiłku w danym dniu należy zgłaszać do godziny 8.00. 

Wpłat można dokonywać na konto:

39 1020 4724 0000 3302 0007 5085 PKO BP OLECKO

lub u intendentki- Pani Bożeny Szabołaj

1-dsc00012
2-dsc00027
3-dsc00028
4-dsc00037
5-dsc00053

PRACOWNICY STOŁÓWKI

Bożenna Szabołaj – intendent
Agnieszka Nitkiewicz – szef kuchni
Krystyna Głowicka
Dorota Holcman