1-wp_20161117_15_10_23_pro
2-wp_20161216_13_54_45_pro
3-wp_20161216_13_59_47_pro
4-wp_20161216_14_00_17_pro
5-wp_20170313_15_10_01_pro
6-wp_20170313_15_10_53_pro
7-wp_20170313_15_12_52_pro
ŚWIETLICA SZKOLNA

Godziny pracy świetlicy szkolnej:  poniedziałek – piątek w godzinach 7.45 – 8.55  i 12.30-16.00

 

Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej mają zajęcia w blokach tematycznych:

 • Zajęcia plastyczne i techniczne
 • Wokalne
 • Pomoc w odrabianiu prac domowych

W trosce o rozwój fizyczny i sprawność - gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem:

 • boisk sportowych,
 • placu zabaw,
 •  terenów rekreacyjnych,
 • sali gimnastycznej.

 

Odjazdy dzieci po zajęciach:

Autobus szkolny:

 • Kukówko godz.13.35 (dzieci młodsze)
 • Ślepie – Zajdy – Zabielne – Kukowo – 13.45
 • Świdry – Kijewo – Dzięgiele – Gąsiorówko – Babki Gąseckie – 15.10
 • Gąski – Ślepie – Zabielne – Zajdy – Olecko – 16.00

Autobus PKS:

 • Zatyki – Wólka Kijewska – Kijewo -15.10
 • Kijewo – Olecko – Ślepie – Kukowo – 15.35

 

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII

 

Głównym celem zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii jest otoczenie dzieci opieką, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, przygotowanie do życia w społeczeństwie, wspomaganie prawidłowego rozwoju i kształtowanie ich osobowości.

Cele szczegółowe:

 • nabywanie umiejętności współpracy w grupie,
 • udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom i ich rodzinom w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, pokonywania trudności życiowych,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie,
 • rozwój i pielęgnowanie kontaktów międzyludzkich, w tym koleżeństwa i przyjaźni,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrą atmosferę w życiu rodzinnym
 • i szkole,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości i szacunku dla innych,
 • kształtowanie zdrowego stylu życia i postawy asertywnej wobec zagrożeń dla zdrowia i życia,
 • przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie, kształtowanie osobowości jako przygotowanie do zdrowego i twórczego życia oraz uczenia samodzielności w życiu,
 • tworzenie dla dzieci atmosfery spokoju, radości, bezpieczeństwa i akceptacji własnej.

Realizowane działania:

 •     - organizacja czasu wolnego,
 •    - odrabianie lekcji (pomoc w nauce),
 •    - zajęcia muzyczne, teatralne, sportowe, plastyczne, informatyczne,
 •    - zajęcia socjoterapeutyczne,
 •    - zajęcia ruchowe (gry i zabawy w terenie, wycieczki piesze, rowerowe, ognisko),
 •   - spotkania rodzinne,
 •   - tradycje świąteczne i rodzinne (Andrzejki, Mikołajki, spotkanie opłatkowe),
 •   - uczenie samodzielności (przygotowywanie posiłków, prace porządkowe w świetlicy, dbałość o estetykę, higienę),
 • - organizacja wypoczynku zimowego i letniego.   

 

Zajęcia prowadzą:

Beata Grzęda

Marta Liszewska – Banas

Danuta Pieńkos