2-dsc_0364
3-dsc_0367
4-dsc_0382
5-dsc_0385
6-dsc_0386
7-dsc_0395
8-dsc_0398

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji programu sportowego pod nazwą "Szkolne Kluby Sportowe-2017 r." W ramach tego programu zostanie przeprowadzonych 70 godzin zajęć z gier zespołowych. Grupa ćwiczebna liczy 15 uczniów.

Główne cele programu:

  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka zwalczania nadwagi oraz otyłości,
  • wykorzystanie lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,
  • promocja gier zespołowych wśród dzieci i młodzieży,
  • tworzenie warunków do rozwoju talentów.

Instruktorem sportowym w programie jest nauczyciel wychowania fizycznego- Wiesław Zalewski.