W bieżącym roku szkolnym uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach:

1. Rozwijających zainteresowania:

 • czytelnicze
 • językowo - teatralne
 • przyrodnicze
 • wokalno - muzyczne
 • artystyczne

2. Dydaktyczno- wyrównawczych z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka angielskiego
 • edukacji wczesnoszkolnej

3. Logopedycznych

4. Korekcyjno - kompensacyjnych

5. Gimnastyki korekcyjnej

6. Socjoterapeutycznych

7. Indywidualnych i grupowych zajęciach z   psychologiem szkolnym

Ponadto:

 • Uczniowie redagują i wydają gazetkę szkolną "Mały Piłsudczyk".
 • Działają w 14 Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej - Orły.
 • Uczestniczą w zajęciach realizowanych w ramach projektu "Aktywna Szkoła": Edukacja medialna, Eksperymenty, Robotyka, Mały Architekt, Mały Finansista.