Teatr? Na tak!

zd1
zd2
zd3

Zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Olecko

Głównym celem zadania było kształtowanie w uczniach poczucia własnej tożsamości i wartości jako postawy zaangażowania się w życie kulturalne i autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury, przygotowanie uczniów do zaakceptowania wartości kulturalnych jako własnych, identyfikowanie się z polską kulturą na zasadzie dowolności wyboru oraz kreowanie w społeczności szkolnej i lokalnej wizerunku ucznia kulturalnego, światłego, elokwentnego, stosującego reguły savoir vivre.

W ramach projektu przeprowadzono cykl zajęć tematycznych w szkole (w formie warsztatów oraz zajęć prowadzonych metodą projektu dla 40 uczniów), a także w miejscach bezpośrednio związanych z kulturą, tradycjami - muzeach, bibliotekach, zabytkach. Przeprowadzone zostały warsztaty rękodzielnicze z lokalnymi twórcami. Zorganizowano dwie wycieczki: do Muzeum Okręgowego oraz Galerii Strumiłły w Suwałkach, do Domu Kultury w Olecku, ukazujące bogactwo, różnorodność i specyfikę kultury naszego narodu. Zorganizowany został „Koncert Wielkanocny” w Kościele Parafialnym św. Antoniego Padewskiego w Gąskach połączony z kiermaszem wytworów rękodzielniczych w Szkole oraz impreza "Kolędnicy i dziewczynka z zapałkami" w Szkole, na które zaproszono społeczność szkolna i lokalna . W tym dniu uczniowie w młodszym wieku szkolnym sztukę, wystąpili z pokazem wiązanki tańców ludowych, towarzyskich i nowoczesnych w odpowiednich strojach.

W efekcie przeprowadzonych działań  stworzone i wykorzystane zostały okazje do poznawania rzeczywistości społeczno – kulturowej. Dla wielu dzieci była to jedyna okazja, by w sposób bezpośredni  dostrzec  bogactwo, piękno i specyfikę kultury naszego regionu, zobaczyć i zrozumieć wkład wielu ludzi w tworzenie kultury narodu. Kształtowane było poczucie tożsamości narodowe w aspekcie tożsamości regionalnej. Dzieci rozwijały zdolności aktorskie, taneczne  i plastyczne, a tym samym rozwijały pasje i zainteresowania spędzając czas w sposób pożyteczny i twórczy.  Wzbogaciły zasób słownika aktywnego oraz wiedzę o otaczającym świecie.

Zadanie przyczyniło się do promocji i popularyzacji szeroko rozumianej kultury w środowisku lokalnym.