Aktualności

Informacja dla rodziców i uczniów

Informujemy, że dnia 16 marca w godzinach 10.00-15.00 będzie możliwość odebrania z szafek szkolnych książek i ćwiczeń ucznia. Wielu rodziców zgłaszała prośbę, aby można było odebrać książki i ćwiczenia, gdyż uczniowie nie zabrali ich ze sobą do domów. Ponadto dyrektor szkoły jest dostępny dla Państwa pod numer telefonu 512 324 937.

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym

Zespół Interdyscyplinarny w Olecku w ramach lokalnej kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizuje konkurs plastyczny pod honorowym patronatem Burmistrza Olecko pt. „Źródłem mojej mocy to – RODZINA BEZ PRZEMOCY”.  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Olecko. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu przewidziane jest na początek czerwca. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze. 

Zgłoszenia pracy należy dokonywać u nauczyciela- Pana Jacka Malinowskiego.