PRZEWODNICZĄCY: Bernard Burba

SKARBNIK: Izabela Golub

SEKRETARZ: Aneta Życzewska

CZŁONKOWIE:

Natalia Słowikowska

Joanna Iszkuło

Maciej Kubuj

Tomasz Wieloch

Izabela Kalbarczyk

Oddział przedszkolny
Joanna Iszkuło – przewodniczący
Natalia Rachnicka – skarbnik
Marlena Osiecka – sekretarz

Kl. I
Natalia Słowikowska – przewodniczący
Iwona Cieślukowska – skarbnik
Izabela Golub – sekretarz

Kl. II
Ewelina Kalinowska – skarbnik
Beata Bielecka – sekretarz

Kl. III
Joanna Iszkuło – przewodniczący
Anna Chmielewska – skarbnik
Zbigniew Życzewski  –  sekretarz

Kl. IV
Maciej Kubuj  –  przewodniczący
Anita Kowalska  –  skarbnik
Iwona Cieślukowska  –  sekretarz

Kl. V
Tomasz Wieloch  –  przewodniczący

Izabela Kalbarczyk- skarbnik
Marek Topór   – sekretarz

Kl. VI
Izabela Golub  –  przewodniczący
Emilia  Kubuj  –  skarbnik
Monika Wrochniak  –  sekretarz

Kl. VII
Bernard Burba  –  przewodniczący
Ewa Brzozowska –   skarbnik
Monika Warsiewicz  –  sekretarz

Kl. VIII
Aneta Życzewska  –  przewodniczący
Ewelina Murzyn  –  skarbnik
Aneta Gajdek  –  sekretarz