Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć edukacyjnych (PZO) są opublikowane w e-dzienniku Librusa w zakładce Organizacja szkoły->pliki szkoły.