ŚWIETLICA SZKOLNA

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

 poniedziałek – piątek w godzinach 7.45 – 8.55  i 12.30 – 16.00

Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej mają zajęcia w blokach tematycznych:

 • Zajęcia plastyczne i techniczne
 • Wokalne
 • Pomoc w odrabianiu prac domowych

W trosce o rozwój fizyczny i sprawność – gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem:

 • boisk sportowych
 • placu zabaw
 • terenów rekreacyjnych
 • sali gimnastycznej

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII

Głównym celem zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii jest otoczenie dzieci opieką, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, przygotowanie do życia w społeczeństwie, wspomaganie prawidłowego rozwoju i kształtowanie ich osobowości.

Cele szczegółowe:

 • nabywanie umiejętności współpracy w grupie,
 • udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom i ich rodzinom w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, pokonywania trudności życiowych,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie,
 • rozwój i pielęgnowanie kontaktów międzyludzkich, w tym koleżeństwa i przyjaźni,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrą atmosferę w życiu rodzinnym
 • i szkole,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości i szacunku dla innych,
 • kształtowanie zdrowego stylu życia i postawy asertywnej wobec zagrożeń dla zdrowia i życia,
 • przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie, kształtowanie osobowości jako przygotowanie do zdrowego i twórczego życia oraz uczenia samodzielności w życiu,
 • tworzenie dla dzieci atmosfery spokoju, radości, bezpieczeństwa i akceptacji własnej.

Realizowane działania:

 • organizacja czasu wolnego,
 • odrabianie lekcji (pomoc w nauce),
 • zajęcia muzyczne, teatralne, sportowe, plastyczne, informatyczne,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia ruchowe (gry i zabawy w terenie, wycieczki piesze, rowerowe, ognisko),
 • spotkania rodzinne,
 • tradycje świąteczne i rodzinne (Andrzejki, Mikołajki, spotkanie opłatkowe),
 • uczenie samodzielności (przygotowywanie posiłków, prace porządkowe w świetlicy, dbałość o estetykę, higienę),
 • organizacja wypoczynku zimowego i letniego.