Hamonogram szkoleń nauczycieli w Aktywnej Szkole III:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych „Aktywne pobudzanie”

Jak efektywnie pracować na lekcji i w innych formach szkolnych z dzieckiem z diagnozą zaburzeń integracji sensorycznej? Elementy terapii integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

Szkolenie z zakresu podniesienia umiejętności nauczycieli w zakresie kompetencji wychowawczych – terapia zaburzeń zachowań i emocji (TUS)

Jak włączyć ucznia niepełnosprawnego i ze SPRiE w aktywny proces nauczania w klasie/grupie ogólnodostępnej?„Twórczy nauczyciel-twórczy uczeń ze SPRiE

Eksperyment – metoda aktywizująca uczniów

Wsparcie w zakresie korzystania z TIK : Cyfrowy nauczyciel

no images were found