Wsparcie nauczycieli

Hamonogram szkoleń nauczycieli w Aktywnej Szkole III:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych „Aktywne pobudzanie”

Jak efektywnie pracować na lekcji i w innych formach szkolnych z dzieckiem z diagnozą zaburzeń integracji sensorycznej? – Elementy terapii integracji sensorycznej w pracy nauczyciela