W tej zakładce są umieszczane informacje związane z realizacją kształcenia na odległość.