Zespół Wychowania Przedszkolnego

W roku szkolnym 2019/2020 do Zespołu Wychowania Przedszkolnego uczęszcza 24 przedszkolaków. Są to dzieci 3,4,5 – letnie. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzą Beata Grzęda i Anna Milewska. W obecnym roku szkolnym kontynuowany jest unijny projekt edukacyjny ,,Kreatywne Przedszkole”. W ramach jego realizacji najmłodsi nieodpłatnie uczestniczą w różnorodnych zajęciach edukacyjnych , językowych, wycieczkach i warsztatach wyjazdowych oraz  otrzymują posiłki.