Zespół Wychowania Przedszkolnego

W roku szkolnym 2020/2021 do Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach uczęszcza 22 przedszkolaków. Są to dzieci 3,4,5 – letnie. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzą Beata Grzęda i Anna Milewska.

Od roku szkolnego 2020/2021 Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kijewie podlega pod Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach. Do zespołu wychowania przedszkolnego uczęszcza 12 dzieci w wieku 3-6 lat. Opiekę w zespole sprawuje Pani Ilona Waszczuk.