Koordynatorzy dostępności

Marta Kasprzyk– koordynator dostepności, koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej

tel. 87 523 03 76, e-mail mkasprzyk@spgaski.edu.pl

Wojciech Ignatiuk– koordynator dostępności cyfrowej

tel. 510 823 439, e-mail wignatiuk@spgaski.edu.pl